Fotbolls-VM i Qatar – varför är det en dålig idé?

Att det var just Qatar som tilldelades fotbolls-VM 2022 har skapat oro, frågetecken och kontroverser om Qatars lämplighet som värdland för VM och om FIFAs anbudsförfarande verkligen är rättvist. Direkt framkom kritik från medier, fotbollsexperter och framförallt människorättsgrupper. Qatars allvarligt negativa historia när det gäller mänskliga rättigheter bör lyftas fram som det största problemet men det har också förts fram röster mot landets mycket begränsade fotbollshistoria, det lokala klimatet som inte är fotbollsvänligt med farligt höga temperaturer och den beräknat höga kostnaden för turneringen.

Anklagelser om mutor från Qatar till FIFA har kommit från flera håll. De menar att Qatar fick värdskapet genom att muta FIFAs funktionärer 2010. FIFA själva genomförde en utredning och fastställde att Qatar inte har varit inblandat i någon form av mutor.

2015 inledde också schweiziska myndigheter en utredning om att budgivningen för fotbolls-VM 2018 och 2022 innebar fall av penningtvätt och korruption.

Slavliknande arbetsförhållande

En av de mest uppmärksammade frågorna i samband med VM i Qatar var behandlingen av de arbetare som anlitats för att bygga infrastrukturen kring VM-turneringen. Qatar använder sig av mer än en miljon fattiga migrantarbetare, särskilt från Sydasien och Afrika. Redan 2013 rapporterades det i den brittiska tidningen The Guardian om utbredd exploatering av arbetarna med rapporter om extrem värme och arbetsplatsolyckor hade lett till ett stort antal dödsfall. Det finns information om över 900 dödsfall på byggarbetsplatser i Qatars stad för VM 2022.

År 2019 anklagade FN Qatar för rasism och menade att en arbetares nationalitet spelar en stor roll för hur denne behandlas. Detta rimmar så klart väldigt illa med FIFAs arbete och ståndpunkt kring alla människors lika värde.

Organisationen Human Rights Watch hävdar att Kafala-systemet gör migrantarbetare sårbara för systematiska övergrepp. Arbetarna får till exempel inte byta jobb eller ens lämna landet utan sin sponsors tillstånd. Det har framkommit att arbetarna inte har tillgång till sina pass och har tvingats

Homosexuella inte välkomna

Homosexualitet är olagligt i Qatar och Amnesty har rapporterat att samkönade relationer i landet kan leda till något så extremt som fängelsestraff på sju år. På senare tid har framkommit att homosexuella nekats hotellbokningar, varnats om risken och ifrågasatts när det varit i kontakt med till exempel hotell i landet.

Hettan ett problem

Utöver de mer allvarliga problemen kring de mänskliga rättigheterna så höjdes tidigt röster kring klimatet och den orimliga hetta som det är i Qatar under sommaren. Detta löstes dock genom att flytta fram VM-turneringen några månader. För första gången i historien kommer fotbolls-VM inte att spelas på sommaren utan på vintern, från den 18 november till den 21 december. Sommartemperaturerna i Qatar, som uppgår till mellan 40 och 50 grader, gör det helt enkelt omöjligt att genomföra en sommarturnering utan att riskera hälsan för både spelare och publik.

Kommer VM spelas i Qatar?

Svaret är med största sannolikhet ja. Flera FIFA-medlemmar har sedan beslutet kommit ut och sagt att det var ett misstag att tilldela fotbolls vm till Qatar. Detta har kommit från bland andra Theo Zwanziger och FIFAS ex-president Sepp Blatter.