Innebandyns historia

Det allra första steget i innebandyns historia är dess skapande! Var exakt innebandy startade ursprungligen är i stor utsträckning omdiskuterat. Kanada, Sverige och USA hävdar alla att de har uppfunnit sporten. Medan den första moderna innebandymatchen ägde rum i Göteborg, Sverige 1968, spelade Kanada och USA båda en mycket liknande version redan på 1950-talet. I Kanada kallades den helt enkelt ”bollhockey”, medan den i USA kallades ”Cosom hockey”, uppkallad efter klubbtillverkaren Cosom.

Cosom-hockeyklubborna, liksom andra tidiga former av innebandyklubbor, fick sin inspiration från den issporten bandy.